Top Banner

Go For Home

Individual
CollegeYou must fill in all of the fields

"ऑनलाईन पद्धतीने फीस स्विकारण्याची सुविधा कार्यान्वित होत आहे. संगणक प्रणाली प्रायोगिक तत्वावर लागू केली आहे. कृपया प्रथम नोंदणी करावी आणि फीस भरण्याची कार्यवाही करावी. यात काही अडचण निर्माण झाल्यास खालीलप्रमाणे संपर्क करावा."


१. सॉफ्टवेअर विभाग - ८१४९१५७५१८
ई-मेल आयडी - admin@kksu.university
२. वित्त विभाग - ८७६७९७५२४७
ई-मेल आयडी - kksuacres@gmail.com